การรักษาโรค

โรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอด เป็นชื่อโรคที่เราจะได้กันอยู่บ่อยครั้ง จนในบางครั้งเราอาจจะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดากันไปเลยก็ได้ในบางทีที่ใครเป็นแล้วมีโอกาสที่จะหายได้เช่นเดียวกัน โดยจากสถิติที่มีการพบเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ นับว่ามากรองจากอันดับหนึ่งลงมา ที่เกิดปัญหานี้ขึ้นเป็นนจำนวนมาก แล้วมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยจากทั่วโลกจะมีผู้ป่วยเกือบ 2 ล้านคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้อยู่ โดยเป็นโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตของใครต่อหลายคนได้มากที่สุดเป็นอันดับแรก และยังมีมะเร็งชนิดอื่นที่เพิ่มมากขึ้นอีกเช่นเดียวกัน โดยเราต้องรู้เท่าทันถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหานี้กันให้ได้ และคอยที่จะสังเกตอาการ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหา โรคมะเร็งปอด ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหานี้คือบุหรี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากที่สุด โดยส่วนมากแล้วพฤติกรรมเหล่านี้เกิดได้มากในผู้ชาย และผู้ที่สูดดมโอกาสนี้จะมากกว่าผู้ที่สูบอีกหลายสิบเท่า อายุที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้น บุคคลในครอบครัวมีประวัติที่เคยเป็นโรคนี้กันมาแล้ว สามารถที่จะติดต่อได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม อาการและการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอด อาการที่พบมากจะเกิดขึ้นโดยเริ่มมีความเหนื่อยง่าย ไอ น้ำหนักตัวลดลงอย่างมาก ไม่ค่อยที่จะอยากกินอาหาร กินอะไรก็ไม่ค่อยมีความอร่อย […]