การปฐมพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยหมดสติ

การดูแลผู้ป่วยหมดสติ สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการเกิดสภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆถือได้ว่ามีความจำเป็น งั้นวันนี้ข้อมูลการดูแลสุขภาพในวันนี้เราขอทำการแนะนำ การดูแลและการปฐมพยาบาล ว่าการดูแลผู้ป่วยหมดสติต้องปฐมพยาบาลอย่างไรและดูแลเบื้องต้นแบบไหนที่จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและเป็นการ ที่จะทำให้ความอันตรายนั้นลดน้อยลงไปเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยว่า ดูแลผู้ป่วยหมดสติแบบไหนและทำอย่างไรจึงจะสามารถดูแลคนรอบข้างของเราได้ สิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เราจึงต้องศึกษา การดูแลผู้ป่วยหมดสติ ให้รู้เท่าทันเหตุการณ์จะดีที่สุด สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับ การดูแลผู้ป่วยหมดสติ นั้นเราทำอย่างไร เราจะต้องมีความรู้ว่าการเป็นลม แบ่งออกเป็นกี่รูปแบบการเป็นลมนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบตั้งแต่การเป็นลมหมดสติระยะสั้น ซึ่งเราสามารถดูได้ว่าอาการเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าลักษณะอาการหมดสติไปชั่วขณะ มีชีพจรที่เต้นช้า สีหน้าซีดสีปากซีด ตัวเย็นแล้วเหงื่อออก การดูแล ผู้ป่วยหมดสติแบบนี้เบื้องต้นก็คือการปฐมพยาบาลก็ เราจะต้องนำผู้ป่วยให้นอนได้ จากนั้นก็ยกปลายขาสูงขึ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายและสมองได้ดี ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง คลายยเสื้อผ้าหรือสิ่งที่รัฐผู้ป่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ให้ผู้ป่วยดมแอมโมเนีย นำผ้าเย็นหรือผ้าที่มีอุณหภูมิน้ำปกติในการเช็ดหน้าและแขนและขา ให้อยู่ในพื้นที่ที่สามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวก […]