กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดอันตราย ทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมา ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมา ทั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย ที่ก่อให้เกิดระบบการถ่ายปัสสาวะที่มีไตเป็นตัวกรองของเสียในเลือด และมีการควบคุมในระดับความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่อยู่ร่างกาย ทั้งนี้ทำให้ต้องมารู้เท่าทัน เพื่อที่จะสามารถรักษาได้ทัน  อาการและสาเหตุของ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ อาการที่เกิดขึ้น จะทำให้รู้สึกว่าปวดปัสสาวะบ่อยมากขึ้น แล้วจะรู้สึกถึงความปวดแสบขณะที่ปัสสาวะ มีปัสสาวะแล้วเกิดเลือดปนมาด้วย ปวดท้องน้อย น้ำปัสสาวะมีปริมาณที่ออกมาน้อยมาก มีสีขุ่น และมีกลิ่นเหม็นผิดปกติขึ้นมา สาเหตุของภาวะนี้ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ แล้วจะพบได้บ่อยมากคือเชื้อแบคทีเรีย E.coli เชื้อสามารถเข้ามาสู่ร่างกายได้ เช่น มีการสวนปัสสาวะ […]

ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด

ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้ง โดยที่มีความเสี่ยงอันตรายจนก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาก็เป็นได้ ที่เราจะมองเห็นได้เลย ว่าเวลาที่เราปัสสาวะออกมาจะมีเลือดปนออกมา ที่มันแสดงถึงความผิดปกติภายในที่เราต้องรู้ให้เท่าทันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และวิธีกาป้องกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความเสี่ยงได้น้อยลง โดยส่วนมากของภาวะที่เกิดขึ้นนี้จะไม่มีความรุนแรงมากเท่าไหร่ แต่มันก็เกิดเป็นความวิตกขึ้นมาได้ ว่าเราเป็นอะไรกันแน่ แต่ถ้าหากว่ารุนแรงการดำเนินชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป มีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ไม่มากก็น้อย แต่ไม่ต้องเครียดว่าจะรักษาไม่หาย รักษาได้เพียงแค่เราต้องพบแพทย์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แล้วสุขภาพของเราจะกลัยมาดีได้ดังเดิมในไม่ช้า อาการและสาเหตุของ ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด อาการที่เกิดขึ้นคือจะมีปัสสาวะที่ไม่ใช่สีเดิมเลย โดยอาจจะเป็นสีแดงปนมาบ้าง หรือในบางครั้งจะมีสีชมพูก็เป็นได้ โดยอาจจะไหลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคล โดยคนที่มีลิ่มเลือดออกมาอาจจะมีอาการปวดท้องหรือในส่วนของหลัง ที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้คือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่พบมาก นิ่ว ต่อมลูกหมากโตผิดปกติ จนทำให้ปัสสาวะไม่ค่อยออก  สาเหตุที่เกิดขึ้นคือการเป็นโรคบางชนิดไม่ว่าจะไต […]