กระเพาะปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดอันตราย ทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมา ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมา ทั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย ที่ก่อให้เกิดระบบการถ่ายปัสสาวะที่มีไตเป็นตัวกรองของเสียในเลือด และมีการควบคุมในระดับความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่อยู่ร่างกาย ทั้งนี้ทำให้ต้องมารู้เท่าทัน เพื่อที่จะสามารถรักษาได้ทัน  อาการและสาเหตุของ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ อาการที่เกิดขึ้น จะทำให้รู้สึกว่าปวดปัสสาวะบ่อยมากขึ้น แล้วจะรู้สึกถึงความปวดแสบขณะที่ปัสสาวะ มีปัสสาวะแล้วเกิดเลือดปนมาด้วย ปวดท้องน้อย น้ำปัสสาวะมีปริมาณที่ออกมาน้อยมาก มีสีขุ่น และมีกลิ่นเหม็นผิดปกติขึ้นมา สาเหตุของภาวะนี้ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ แล้วจะพบได้บ่อยมากคือเชื้อแบคทีเรีย E.coli เชื้อสามารถเข้ามาสู่ร่างกายได้ เช่น มีการสวนปัสสาวะ […]