กระดูกสันหลังคด

ภาวะกระดูกสันหลังคด

ภาวะกระดูกสันหลังคด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบันนี้ ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ  สาเหตุ  และแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อที่จะมีสุขภาพแข็งแรง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่กระดูกนั้น เกิดการงอขึ้นมาของกระดูกสันหลังในร่างกาย โดยจะมีความเบี้ยวไปจากเดิม ทำให้ความสมดุลนั้นเกิดการสูญเสียขึ้น ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าใดก็ตามล้วนมีความเสี่ยงทั้งหมด แต่ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นในช่วงที่อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ถ้าหากว่าไม่รุนแรงมากจะมีอาการที่บรรเทาไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหากว่าหนักจะต้องมีการพบแพทย์โดนทันที เพื่อทำการรักษาให้หายเป็นปกติตามเดิม ถ้าหากว่าไม่อยากประสบปัญหานี้ขึ้นกับตัวเองต้องรู้เท่าทันให้ได้ อาการและสาเหตุของ ภาวะกระดูกสันหลังคด อาการที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีการสังเกตตนเอง ที่ถือว่ามีไหล่ทั้งสองข้างเราเองนั้นมีสิ่งที่ไม่เท่ากันหรือเกิดความสมดุลหรือไม่ แผนหลังมีส่วนไหนที่นูนไม่เท่ากันหรือเปล่า ต้องมีการตรวจเช็คตลอดเวลา ในช่วงแรกจะไม่มีอาการมากนัก แต่เมื่อปล่อยไว้ในระยะเวลาที่นานมมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าสะโพกไม่เท่ากัน ซี่โครงอาจจะยื่นออกมาไม่เท่ากันทั้งสอสงจ้าง เห็นกระดูกงออย่างชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าหากว่ารุนแรงมากนั้น […]