January 2022

ภาวะกระดูกสันหลังคด

ภาวะกระดูกสันหลังคด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบันนี้ ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ  สาเหตุ  และแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อที่จะมีสุขภาพแข็งแรง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่กระดูกนั้น เกิดการงอขึ้นมาของกระดูกสันหลังในร่างกาย โดยจะมีความเบี้ยวไปจากเดิม ทำให้ความสมดุลนั้นเกิดการสูญเสียขึ้น ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าใดก็ตามล้วนมีความเสี่ยงทั้งหมด แต่ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นในช่วงที่อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ถ้าหากว่าไม่รุนแรงมากจะมีอาการที่บรรเทาไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหากว่าหนักจะต้องมีการพบแพทย์โดนทันที เพื่อทำการรักษาให้หายเป็นปกติตามเดิม ถ้าหากว่าไม่อยากประสบปัญหานี้ขึ้นกับตัวเองต้องรู้เท่าทันให้ได้ อาการและสาเหตุของ ภาวะกระดูกสันหลังคด อาการที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีการสังเกตตนเอง ที่ถือว่ามีไหล่ทั้งสองข้างเราเองนั้นมีสิ่งที่ไม่เท่ากันหรือเกิดความสมดุลหรือไม่ แผนหลังมีส่วนไหนที่นูนไม่เท่ากันหรือเปล่า ต้องมีการตรวจเช็คตลอดเวลา ในช่วงแรกจะไม่มีอาการมากนัก แต่เมื่อปล่อยไว้ในระยะเวลาที่นานมมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าสะโพกไม่เท่ากัน ซี่โครงอาจจะยื่นออกมาไม่เท่ากันทั้งสอสงจ้าง เห็นกระดูกงออย่างชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าหากว่ารุนแรงมากนั้น […]

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะเกิดขึ้นกับอวัยวะในร่างกายในส่วนนั้นก็คือลำไส้ใหญ่ ที่จะเกิดได้กับทุกเพศและทุกวัย ทำให้เราต้องคอยสังเกตอาการ รู้ถึงสาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และสามารถรักษาได้ทันเวลา ทางที่ดีจะต้องมีการตรวจในเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นแบบประจำปีกันอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคหรือมีความผิดปกติในร่างกายหรือไม่ เพราะในโรคมะเร็งแรกๆจะไม่แสดงอาการ จะแสดงอาการออกมาในช่วงที่ร่างกายเริ่มแย่ลง อาการและสาเหตุของ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในอาการที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปในบางราย ที่มันขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยมีเนื้องอกที่ใหญ่เกินไปหรือไม่ ขนาดเล็กมากแค่ไหน ในช่วงแรกเราจะยังไม่รู้ถึงอาการ แต่เมื่อระยะเวลาหลายปีผ่านไปจะสังเกตความผิดปกติขึ้นมา และจะมีการพัฒนาร้ายแรงขึ้นถ้าไม่ทำการรักษา อาการที่พบบ่อยเช่น มีการถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมีเลือด น้ำหนักลดลง เหนื่อยง่าย ไม่ค่อยมีแรง ท้องเสีย ปวดท้อง เหมือนมีแก๊สอยู่ในท้องตลอดเวลา ในสาเหตุที่เกิดขึ้นเราจะพบว่ามีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นของยีนในร่างกาย […]

กระดูกสันหลังเสื่อม

กระดูกสันหลังเสื่อม เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัย และทุกเพศ ที่เราต้องรู้เท่าทันเป็นสิ่งสำคัญ โดยเป็นการที่กระดูกเองนั้นเกิดการเสื่อมกันไปของสภาพมันนั้นขึ้น แล้วทำให้ไม่มีความยืดหยุ่นขึ้นมา แต่โดยกันแล้วส่วนใหญ่มันนั้นจะเกิดในช่วงของสันคอ และในส่วนของอกนั้นเป็นส่วนใหญ่ แล้วมักที่จะเกิดกันมากในผู้สูงอายุที่มากกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่ในปัจจุบันนี้จะพบมากในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยแล้ว บ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายที่แย่ขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติต่างไปจากเดิม และต้องรีบพบแพทย์ทันที เพื่อทำการรักษาต่อไป ไม่ปล่อยไว้เรื้อรังโดยเด็ดขาด อาการและสาเหตุของภาวะ กระดูกสันหลังเสื่อม อาการที่ได้เกิดขึ้นเราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากการที่มันนั้นปวดหลังเอาอย่างมาก ปวดคอ ปวดเอว กระดูกสันหลังมีความแข็งติดแน่นเกินจนเกิดความผิดปกติ เวลาที่จะขยับตัว เดินมีความยากลำบาก ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย ชาตามร่างกาย เกิดเหน็บชา ปวดหัว […]

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง เป้นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงอาการออกมาที่ต่างกันออกไป แล้วหลายท่านอาจจะเห็นว่ามีคนใกล้ตัวเกิดปัญหานี้ขึ้นมา ทำให้เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ในส่วนของกล่องเสียง มีการได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนมันเกิดความผิดปกติขึ้น และมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเช่นนี้ สิ่งที่สำคัญเลยคือการดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้พบกับปัญหาที่เรื้อรัง ไม่ใช่เพียงโรคนี้แต่อย่างใด ถ้าหากว่าใครทราว่าตนเองนั้นมีความเสี่ยงจะต้องพบแพทย์ทันที  อาการและสาเหตุของภาวะ มะเร็งกล่องเสียง อาการที่เกิดขึ้นเราจะพบว่ามีเสียงที่แหบ ไอหนัก ปวดหู น้ำหนักลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุ เวลาที่หายใจแล้วมีเสียงหวีดออกมา หายใจแล้วเหนื่อย มีก้อนนูนๆที่คอ เวลากลืนอาหารมีความยากลำบาก และเจ็บเวลาที่กลืน เหนื่อยล้า […]

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนส่งผลต่อความเจ็บป่วยขึ้นมาได้ แล้วแสดงอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมาในภายหลังด้วย ที่สำคัญอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงชีวิตได้เลย โดยปกติแล้วชั้นของทางด้านกล้ามเนื้อของตัวเราเองนั้นที่ในส่วนของผนังหัวใจ จะได้มีการทำหน้าที่ในการที่ได้สูบฉีดของทางด้านเลือดนั้นมีการเข้ามาในห้องหัวใจ และออกจากหัวใจเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี ถ้าหากว่ามีการที่ได้รุนแรงเอาแบบมาก ๆ แล้วไม่ทำการรักษา จะเกิดโรคในภาวะที่ได้มีการแทรกซ้อนกันตามมาได้ และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด อาการและสาเหตุของปัญหา กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในอาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่เจ็บอกอย่างมาก เวลาที่หายใจแล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติขึ้นมา รวมไปถึงอัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ บวมที่เท้า แขน ขา ไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยง่าย เพลีย […]

โฟมล้างหน้า

เศรษฐกิจแบบนี้น้องๆนักเรียนนักศีกษาหลายคนที่ยังไม่มีรายได้ก็อาจจะโดนลดค่าขนมกันไปบ้าง ทำให้เวลาจะซื้ออะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง ยิ่งของใช้ส่วนตัวบางอย่างถ้าไม่จำเป็นมากๆก็อาจจะเก็บเงินสดกันไว้ก่อนเลย ดังนั้นวันนี้เราก็เลยอยากมาบอกต่อ โฟมล้างหน้า ราคานักเรียนที่ไม่แพงมากแต่คุณภาพดี หาซื้อง่าย ราคาจับต้องได้ ซึ่งบอกว่าน้องๆทุกคนใช้ได้แน่นอนเพราะตัวที่เราจะยกมาให้นั้นปลอดภัยแถมถูกและดีแน่นอน ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปดูกันโฟมล้างหน้าทั้ง 4 ตัวกันเลยค่ะ รวม 4 โฟมล้างหน้า ราคาดี ใช้ได้กับทุกสภาพผิว คุณภาพคับแน่นในราคาที่ย่อมเยา Senka Perfect Whip Foam ตัวแรกจะเป็นโฟมล้างหน้าของเซนกะ เป็นอีกหนึ่งตัวยอดฮิตของวัยรุ่นกันเลย เพราะราคาดีมากๆ จะเป็นโฟมเนื้อวิปสุดนุ่ม บีบนิดเดียวทำฟองได้เยอะ ใช้ได้ทั้งหน้า ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด ไม่ว่าผิวหน้าจะเจอฝุ่นควันหรือมลพิษใดๆก็เอาอยู่ […]

ริดสีดวงจมูก

ริดสีดวงจมูก เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการเจริญเยื่อบุโพรงจมูก ที่มันมีความผิดปกติขึ้นมา โดยจะเห็นว่าเป็นเหมือนเมล็ดองุ่น อาจจะมีก้อนเดียวหรือจะมากกว่านั้นก็เป็นได้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่มาจากการที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันมาดี แต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้รู้ถึงอาการที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากว่ามีขนาดที่ใหญ่จนเกินไปต้องได้รับการรักษาทันที ไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายในระยะยาว เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย แต่ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับเพศชายเป็นส่วนมาก ในผู้ที่อายุเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และวิธีการป้องกันเป็นสิ่งที่จำเป็น อาการและสาเหตุของปัญหา ริดสีดวงจมูก อาการที่เกิดขึ้น จะพบว่ามีก้อนเนื้อที่นิ่มๆขึ้นมา แต่ว่าไม่ใช่มะเร็งแต่อย่างใด หายใจแล้วเหนื่อยง่าย นอนกรน ในบางครั้งอาจจะหยุดหายใจไปเลยชั่วขณะ ปวดที่หน้าผากและใบหน้าของเรา ฟันด้านบนปวด ไม่สามารถที่จะรับกลิ่นได้ดีแบบเดิม รับรสชาติไม่ได้ คัดจมูก […]

3 น้ำผลไม้ช่วยขับถ่าย

เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะเคยประสบกับปัญหาเรื่องการขับถ่ายยากกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้อย ไม่ค่อยถ่าย ท้องผูกต่างๆนานาเหล่านี้ที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากวนใจสุดๆ อีกทั้งพอเมื่อเราไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิวและผิวพรรณต่างๆตามมาอีก ดังนั้นวันนี้เราก็มีตัวช่วยดีๆที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นของทุกคนหมดไปด้วย 3 น้ำผลไม้ช่วยขับถ่าย ที่ทำให้กระตุ้นลำไส้ ช่วยให้การขับถ่ายของเพื่อนๆดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นน้ำผลไม้ช่วยขับถ่ายที่ทุกคนสามารถหาทานได้อย่างง่ายๆ ซึ่งจะมีน้ำผลไม้อะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ 3 น้ำผลไม้ช่วยขับถ่าย แก้ท้องผูก ขับถ่ายง่ายหน้าท้องแบนราบ น้ำแอปเปิ้ล  แอปเปิ้ลนั้นมีซอร์บิทอลจึงมีสรรพคุณเป็นยาระบาย ช่วยแก้อาการท้องผูกถ่ายยาก นอกจากนี้ก็ยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยให้น่างกายสดใสไม่อ่อนเพลีย เสริมภูมิต้านทานและยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่างปลั่งอีกด้วย เป็นน้ำผลไม้ช่วยขับถ่ายที่ทานง่ายและมีโยชน์ ดังนั้นใครยังไม่เคยลองขอบอกต่อเลยนะคะ น้ำสับปะรด ต่อมาจะเป็นน้ำผลไม้ช่วยขับถ่ายที่ทานง่ายไม่แพ้กัน น้ำสับปะรดนั้นมีกากใยสูงที่ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ได้ดี เหมาะมากๆกับการตลดื่มแก้อาการท้องผูก เพราะสับปะรดมี Bromelain ที่ช่วยทำให้ร่างกายขับถ่ายได้อย่างสม่ำเสมอและยังช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้อีกด้วย […]

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง เป็นอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของแต่ละคนในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันออกไป ทำให้ความรุนแรงแตกต่างกันด้วย ในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเยอะขึ้นมาก แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัว เราจะพบเห็นทั้งคนรอบข้างและคนใกล้ตัวที่ประสบปัญหานี้อยู่บ่อยครั้ง และแน่นอนว่าทรมานกับร่างกายอยู่ไม่ใช่น้อย ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นโรคที่มันเกิดจากการทำงานของเซลล์ ที่มีความเสียหายขึ้นมาอยู่ไม่ใช่น้อย ส่วนมากจะเกิดขึ้นในเพศชายเป็นส่วนมาก แล้วมีการกลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมา ที่จะเกิดขึ้นเป็นมะเร็งด้วย มีอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้  อาการและสาเหตุของปัญหา มะเร็งกล่องเสียง อาการที่เกิดขึ้นมา เราจะสังเกตได้จากการที่เสียงแหบและแห้ง กลืนอาหารมีความยากลำบาก น้ำหนักลดลงแบบไม่ทราบถึงสาเหตุ เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง เพลีย หายใจแล้วลำบาก เวลาที่หายใจแล้วมีเสียงหวีด ไอออกมาแล้วเป็นเลือดอยู่บ่อยครั้ง […]

บอกต่อ 3 น้ำหอมผู้ชาย กลิ่นหอมน่าดึงดูด

สวัสดีค่ะ ใกล้ถึงวันเค้าดาวน์แล้วหลายๆคนก็น่าจะมีแพลนออกไปเฉลิมฉลองและหยุดพักผ่อนกันใช่มั้ยละคะ ซึ่งบางคนไปกับครอบครัว บางคนไปกับเพื่อน แต่ในขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะไปกับแฟน ดังนั้นเพื่อเพิ่มเสน่ห์และสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นวันนี้เราก็เลยอยากมาแนะนำและบอกต่อ น้ำหอมผู้ชาย ให้กับคุณหนุ่มๆทั้งหลายที่มีแพลนจะไปเค้าดาวน์กับแฟนในวันสิ้นปี หรือใครไม่มีแฟนก็ใช้ได้เช่นกัน เพราะน้ำหอมผู้ชายที่เราเองนั้นจะมาทำการแนะนำนี้ขอบอกคำเดียวเลยว่าฉีดทีหญิงติดตรึมแน่นอน เพราะผู้ชายตัวหอมใครๆก็อยากอยู่ใกล้ ฉะนั้นต้องห้ามพลาดกันไปเลย แนะนำ 3 น้ำหอมผู้ชาย กลิ่นหอมติดทน มีเสน่ห์น่าอยู่ใกล้ Davidoff Cool Water น้ำหอมผู้ชายตัวแรกจะเป็นของ Davidoff ตัวนี้จะเป็นน้ำหอมที่ให้ฟีลสดชื่นๆ หอมหวานอ่อนๆจากผลไม้และดอกไม้นานาชนิด ตัวนี้กลิ่นติดทนดีมากๆ อยู่ในระยะถึงสองเมตรคือได้กลิ่นเลย ฉีดแลเวไม่อับเพราะเฟรชมากๆ เป็นกลิ่นแนวสดชื่นที่ฉีดได้ทุกวัน จะเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือวัยทำงานก็ฉีดได้ […]