October 2021

ภาวะกระเพาะอาหารทะลุ

ภาวะกระเพาะอาหารทะลุ เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหานี้ได้ไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยเราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุและแนวทางที่จะเป็นสิ่งที่ได้ป้องกันที่ถูกต้อง เนื่องจากว่าไม่เช่นนั้นจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่ผนังของทางด้านกระเพาะอาหารที่มีรูเกิดขึ้นมาได้แบบไม่ทราบสาเหตุ จนเกิดเป็นแผลขึ้น หรืออาจจะด้วยสาเหตุอีกหลายประการ โดยส่วนมากแล้วจะเกิดกับช่องเยื่อบุในท้อง เกิดการอักเสบขึ้นมา แล้วมีเศษข้าว เศษอาหารอยู่ในทางด้านของกระเพาะ หรืออาจจะเป็นกรด เชื้อโรคต่างๆ จนทำให้เกิดสิ่งที่ถือว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ตามมาในภายหลัง อาจจะติดเชื้อรุนแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว ถ้าหากว่าใครอยากมีสุขภาพแข็งแรง สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้เลย อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะกระเพาะอาหารทะลุ อาการที่เกิดขึ้น เราจะสังเกตได้จากการที่ปวดท้องมาก ท้องแข็งและบวมอย่างหนัก ถ้าหากว่านอนอยู่เฉยๆจะไม่ปวด นอนได้นิ่งๆ อาเจียน ปวดหัว คลื่นไส้ […]

เลือดคั่งในสมอง

เลือดคั่งในสมอง เป็นภาวะที่มันนั้นจะมีการเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใด โดยที่เราอาจจะรู้ไม่เท่าทันถึงปัญหานี้ก็เป็นได้ว่าเกิดขึ้นกับตนเอง ที่มีความเสี่ยงถึงชีวิต โดยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอน โดยทำให้เราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ แล้วสุขภาพเราจะแข็งแรงไม่เกิดปัญหา หรือเกิดให้น้อยที่สุด เพื่อการดำเนินชีวิตที่ปกติดังเดิม ไม่ทรมานกับอาการที่จะต้องเผชิญอยู่ แล้วภาวะนี้มีเกิดขึ้นไม่ใช่น้อย มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นอาการที่เส้นเลือดในสมองเกิดการฉีกขาดขึ้นมา จนเกิดความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมาก จนเลือดได้มีการไหลกันออกมานั้นในบริเวณของเนื้อเยื่อ แล้วเซลล์สมองได้รับความเสียหายอย่างหนัก อาจจะเป็นอัมพาตได้ และเสียชีวิตในที่สุด อาการและสาเหตุของภาวะ เลือดคั่งในสมอง อาการที่เกิดขึ้นจะปวดหัวอย่างหนัก ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นัก ซึม มึนงง สับสน คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย […]

เลือดเป็นกรด

เลือดเป็นกรด เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา ที่เป็นการส่งผลถึงขั้นเป้นการกระทบกันเลยต่อการดำเนินชีวิต ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นสิ่งที่ผิดปกติที่ทางด้านของตัวเลือดของเรานั้นมีสิ่งที่ไม่สมดุลกัน จนทำให้เกิดโรคต่างๆแทรกซ้อนตามมา และอันตรายกับการเสี่ยงถึงขั้นชีวิตได้เลยทีเดียว ถ้าหากว่าใครอยากมีสุขภาพที่ดี การดำเนินชีวิตเป็นปกติมากที่สุด ให้ศึกษาภาวะนี้ก่อนใครได้เลย อาการและสาเหตุของ เลือดเป็นกรด ในส่วนใหญ่จะมีอาการหลายอย่าง ซึ่งอาการต่างๆนั้นเราจะสามารถสังเกตได้คือ อาการอ่อนเพลียมีความซึม ปวดศีรษะ และในท่านอาจจะมีความรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้เลยนั่นเอง ทั้งยังมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากขึ้น รู้สึกสับสน อาเจียนเบื่ออาหาร หายใจถี่และตื้น โดยสาเหตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีสิ่งที่เรียกว่ากรดเป็นการที่ได้สะสมกันนั้นในสิ่งที่เป็นปริมาณเยอะมาก รวมไปถึงอาจจะมาจากโรคปอด และในระบบการหายใจ ในโรคนี้ยังมีโอกาสเกิดจากภาวะขาดน้ำ ภาวะหรือโรคอ้วน […]

ภาวะตับวาย

ภาวะตับวาย เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตมาก ที่ต้องมีพฤติกรรมการที่ได้ดำเนินกันไปของชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเราต้องรู้เท่าทันกับอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เกิดโรคภัยมารุมเร้าได้ในภายหลัง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เนื้อเยื่อของตับนั้น เกิดความเสียหายอย่างหนักจนเกิดกระจายอยู่ในทั่วอวัยวะนี้ ที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูไม่ได้แล้ว ที่จะสามารถแบ่งแยกผู้ป่วยนี้ได้ทั้งหมด 2 กรณีด้วยกัน ที่จะเป็นแบบเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว ส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน 21 วัน และในแบบต่อไปเป็นแบบตับวายแบบเรื้อรัง ที่มีการรักษาอย่างต่อเนื่องมาแล้ว ถ้าหากว่าไม่ทำการรักษาแล้วอาจจะเกิดผลร้ายแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น แล้วปัญหาสุขภาพจะลดลง ภาวะตับวาย กับอาการและสาเหตุ อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่คล้ายกับโรคตับเลย แต่ว่าจะมีอาการที่มากกว่าโรคนี้ ที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่ลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุ […]

คอตีบ

คอตีบ เป็นภาวะที่มีความรุนแรงมากเมื่อไม่ได้รักษา โดยเราจะพบว่าเป็นการติดต่อของโรคที่มีเชื้อแบคทีเรีย โดยมีความอันตราย ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้กับอาการ สาเหตุและแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง จะได้มีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดความเสี่ยงถึงชีวิตกับตัวเราเอง แล้วแนวโน้มปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ยังไม่มีแววทที่จะลดลงแต่อย่างใด ที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ ในทางด้านของการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่ความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว แล้วเกิดขึ้นจะส่งผลต่อคอเราอย่างมาก และในบางรายอาจจะส่งผลกับเยื่อบุจมูก ผิว  ที่ติดต่อได้จากผู้ป่วยด้วยกัน อาจจะติดมาจากน้ำลาย จากไอ สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นต้น ทำให้เราติดเชื้อได้แน่นอนเลยทีเดียว  อาการและสาเหตุของโรค คอตีบ อาการที่มันนั้นจะได้มีการเกิดขึ้นมานั้นเราจะแสดงสิ่งนั้นออกมา โดยเราจะรู้สึกว่ามีไข้ขึ้นสูงต่อเนื่อง หนาวสั่นอยู่ตลอดเวลา มีน้ำมูก ปวดหัว เจ็บคอ […]

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน เป็นโรคที่ทำให้เรารับรู้ได้ถึงสิ่งที่มันนั้นได้มีการผิดปกติกันไปของร่างกาย ซึ่งเจ้าสิ่งนี้จะเป็นตัวคอยควบคุมการที่ได้ทรงตัวของร่างกายรวมทั้งการได้ยินเสียง ซึ่งหากท่านใดที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั่นมีร่างกายที่ดูแล้วผิดแปลกไปจากทุกวันหรือมีอาการที่รู้ว่ามองดูบ้านแล้วมันนั้นเกิดหมุนอยู่ตลอดเวลาจนอยากที่จะอาเจียนเรื่อยๆ อีกทั้งยังสูญเสียการทรงตัว ซึ่งอาจส่งผลที่มีความเป็นอันตายแก่ชีวิตได้นั้นควรรีบไปพบแพทย์ทันทีจะดีที่สุด อาการและสาเหตุของ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ลักษณะอาการของโรคนี้ก็มีให้เรานั้นสังเกตได้คือ ในส่วยมากจะมีอาการแบบกะทันหันและยาวนานหลายชั่วโมงและจะรู้สึกดีขึ้นมาเองตามลำดับ โดยอาการนั้นก็จะมีความรู้สึกเวียนหัว เดินเซ บ้านหมุน หูอื้อและไม่สะบายใจ หากมีอาการดังที่กล่าวมานั้นก็ควรสังเกตได้แล้วว่าคือโรคอะไร ซึ่งสาเหตุนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำการบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ แต่เป็นผลมาจากความผิดปกติของน้ำหากแรงดันของน้ำมีมากกันจนแบบว่าเกินไปจะทำให้มีอาการดังข้างต้น แต่ทั้งนี้ก็มีอีกหลากหลายปัจจัยที่สามารถทำให้น้ำผิดปกติได้เช่นกัน โรคน้ำในหูไม่เท่ากันกับแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง โดยส่วนมากของการรักษานั้นก็ทำได้อย่างหลากหลานวิธีตามความรุนแรงของอาการ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาและทานยา หรือการบำบัดและผ่าตัดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ในข้างต้นนั้นหากมีอาการที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนั้นแพทย์จะให้รับประทานกันไปของตัวยาตามที่ได้มีการแนะนำเพื่อบรรเทาอาการบ้านหมุน อาเจียน ซึ่งหากอาการมีความรุนแรงมากขึ้นก็ต้องรักษาตามขึ้นไปเป็นลำดับเช่นกัน ส่วนในเรื่องของการป้องกันก็อาจจะทำได้ยากเพราะว่าจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว แต่การเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้มีคนคอยอยู่รอบข้างเสมอก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีด้วยกันนั่นเอง โรคน้ำในหูไม่เท่ากันอาจจะดูว่าไม่นานก็หายแต่ทว่าหากท่านมีอาการตอนที่อยู่คนเดียวนั่นจะน่ากลัวมากๆ ดังนั้นไม่ควรที่จะอยู่ในบ้านคนเดียว อีกทั้งควรดูแลและรักษาตัวเองตามที่แพทย์สั่งรับรองว่าหายไวแน่นอน และอย่าพลาด […]

ภาวะไส้เลื่อน

ภาวะไส้เลื่อน เป็นสิ่งที่ได้มีการเกิดของภาวะที่มาในแบบที่ถือว่าไม่ได้คาดคิด ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ในปัญหานี้ เกิดขึ้นมากในประเทศไทย ที่มีความรุนแรงต่อสุขภาพพอสมควร ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่ลำไส้เคลื่อนออกมาจากตำแหน่งในร่างกายของเราในที่เดิม จนทำให้เกิดเป็นก้อนชนิดหนึ่ง ที่มีความตุงออกมาโดยส่วนมากแล้วเกิดจากการที่ผ่าตัดมา แรงดันในท้อง ท้องผูก และอื่นๆ ส่วนในจุดที่เราพบว่าเกิดมากนั้นอยู่ที่ขาหนีบ มีอาการปวดและทรมานอย่างมาก ต้องพยายามออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ บริเวณสะดือ ผ่าตัด ขาหนีบ เป็นต้น ที่เรายังต้องให้ความระวังและใส่ใจกับภัยร้ายนี้ให้เท่าทัน จะสังเกตอาการได้ไม่ยาก สาเหตุและแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดีไม่เกิดโรคร้าย อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะไส้เลื่อน อาการที่จะทำให้เรานั้นสังเกตได้ จะเป็นการที่เห็นก่อนได้ว่ามีก้อนอะไรบางอย่างมีความตุงออกมา เราจะเริ่มมีความเจ็บ ทรมาน เวลาที่ยกของรู้สึกว่าไม่แข็งแรงแบบเดิม ผิดปกติ […]

โรคพุ่มพวง (แพ้ภูมิตัวเอง)

โรคพุ่มพวง (แพ้ภูมิตัวเอง) เป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานแล้วหลายสิบปี เป็นอาการที่เราจะพบได้มากในทุกวัย ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วไม่ทันตั้งตัว จนทำให้แสดงอาการต่างๆออกมาด้วย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นโรคที่มีสิ่งที่ได้ผิดปกติกันนั้นเกิดขึ้น โดยภูมิคุ้มกันมันมีการทำลายเนื้อเยื่อ จนเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมาในภายหลังเมื่ออาการแสดงออกกมาเยอะแล้ว แล้วในชื่อเรียกนี้ก็คงสงสัยว่าทำไมเรียกพุ่มพวง เพราะว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงได้เสียชีวิตไปจากโรคนี้คือ พุ่มพวง ดวงจันทร์ แล้วมีหลายชนิดด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นแบบเอสแอลอี จะพบมากในปัจจุบันนี้ที่สุดต่อมาในโรคที่แพ้กับเด็กแรกเกิด จากยา โรคมีผื่นแดงขึ้นตามหน้า แบบกึ่งเฉียบพลัน ถ้าหากว่าใครอยากรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันต้องไม่พลาด อาการและสาเหตุของ โรคพุ่มพวง (แพ้ภูมิตัวเอง) อาการที่เราจะพบมากโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีความเหนื่อย ไม่มีแรง ปวดหัวมาก หายใจได้สั่นๆ […]

มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ เป็นสิ่งที่มันนั้นมีการอันตรายที่ได้เกิดขึ้นกันนั้นได้ในเพศชาย ที่ไม่ว่าจะมีอายุมากหรือน้อยก็ตาม ไม่พ้นที่จะเกิดความเสี่ยงแบบนี้ โดยทั่วไปแล้วไม่ได้พบมากแต่อย่างใด แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ป่วยนี้เลย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เกิดข้นได้ข้างเดียว หรือจะเป็น2ข้างก็ได้ และลามอาจจะไปในส่วนอื่นได้ถ้าไม่มีการรักษา แล้วโดยส่วนใหญ่อายุที่พบจะ 15 ปี ไปจนถึง 35 ปีโดยส่วนมาก แต่ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการรักษาคือ ประเภทของมะเร็งโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ในชนิดแรกเจิมเซลล์ ต่อมาชนิดสโทรมอล และสุดท้ายชนิดทุติยภูมิ  ที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่เป็นของทางด้านของต่อมน้ำเหลืองได้ และเม็ดเลือดขาวนั่นเอง ถ้าหากว่าใครไม่อยากที่จะตกอยู่ในสุขภาพที่แย่ ต้องมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นกันเถอะ อาการและสาเหตุของ […]

ภาวะตาแดง

ภาวะตาแดง เป็นภัยเงียบที่เราอาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ในการใช้ชีวิตที่ได้มีการเปลี่ยนไปของระยะช่วงหนึ่งเมื่อเกิดภาวะนี้ โดยทั่วไปแล้วเราจะพบมากในทุกเพศทุกวัย ที่เป็นได้ตั้งแต่อายุน้อยไปจนถึงชรา ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เยื่อบุของตาเรา ไม่ว่าจะข้างใดข้างหนึ่ง หรือแม้กระทั่งทั้ง 2 ข้างก็ตาม เกิดเป็นหลอดเลือดสีแดงอยู่ภายในตาของเรา ที่มันเป็นหลอดเลือดฝอย จนทำให้ตาเราแดง อาการจะไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็ต้องทำการรักษาไม่เช่นนั้นจะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้ และเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในภายหลัง ทำให้เราต้องรู้เท่าทันกันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้  อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะตาแดง อาการที่เราจะสังเกตได้คือการที่จะแสบตา เปลือกตามีการที่บวมแดง น้ำตาที่ได้มีการไหลอยู่เรื่อย คันบริเวณตาและบริเวณของเปลือกตา มีขี้ตาไหล อาจจะแข็งหรือเหลวก็ได้ ขนตาหลุด มีไข้ขึ้น […]