กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome พบได้บ่อยในเด็ก เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย

กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกเพศทุกวัย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วกระทบต่อสมองและตับ ทำให้เกิดการอาเจียนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เกิดความกระสับกระส่าย หมดสติ บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการเชื้อไวรัส หรือมีการใช้ยาแอสไพริน เพื่อที่จะมีการรักษาอาการที่ติดเชื้อไวรัสขึ้นมา ทั้งนี้พบได้บ่อยในเด็ก 

อาการและสาเหตุของ กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome

กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome

อาการที่เกิดขึ้น โดยปกติแล้วจะเกิดอาการขึ้นมาหลังจากที่ติดเชื้อแล้วประมาณ 3-5 วัน ที่พบโดยหลัก ๆ จะเกิดอาการอาเจียนขึ้นมาบ่อย มีความสับสน เกิดความมึนงง มีปัญหาในการมองเห็น การได้ยิน การพูด ร่างกายอ่อนแอ เพลีย มีความกระสับกระส่าย ถ้าหากว่ามีอาการที่รุนแรง

เช่น อาเจียนต่อเนื่อง หมดสติ ชักเกร็ง อ่อนแรง เกิดเป็นอัมพาตขึ้นได้ ยิ่งถ้าหากว่ามีการเพิ่มแรงดันในสมองขึ้นมา จะทำให้เกิดอาการสมองบวมตามาได้ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

สาเหตุของภาวะนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่ใช้ยาแอสไพรินเข้าไป เพื่อที่จะบรรเทาการติดเชื้อต่าง ๆ ขึ้น และปัจจัยอื่น เช่น ร่างกายเกิดความบกพร่อง มีการสัมผัสกับสารเคมีในบางชนิด ไม่ว่าจะเป็นยากำจักวัชพืช และ ยากำจัดแมลง เป็นต้น

กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome

กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome แนวทางการรักษาและป้องกันแนวทางการรักษาแพทย์จะทำการรักษาโดย ให้เกลือแร่ในทางหลอดเลือด มีการเสริมด้วยวิตามินเค และก็รวมไปถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณที่จำเป็น ทั้งนี้แพทย์จะมีการเฝ้าดูผู้ป่วยเป็นระยะ และทำการรักษาตามอาการให้เบาลงนั่นเองแนวทางการป้องกันนั้นอาจจะทำได้ค่อนข้างยาก แต่ก็สามารถทำได้จากการใช้ยาตามที่แพทย์หรือเภสัชแนะนำเท่านั้น

กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome

ไม่ควรใช้ยาที่มีความรุนแรงจนเกินไปในวัยเด็ก อีกทั้งก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคเบื้องต้นในวัยเด็ก กลุ่มอาการ Reye’s Syndrome เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ต้องมีการรักษาตนเองให้ดี มีการป้องกันและมีการลดความเสี่ยงในอาการที่เกิดขึ้น เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมาในภายหลัง

ติดตามข้อมูลสาระดีๆด้านสุขภาพได้ที่นี่