มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ก่อนภัยมา

มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้หรือไม่ว่า การกินอาหารของคุณในทุก ๆ วัน อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ได้ ซึ่งติ่งเนื้อเหล่านี้เป็นสารตั้งต้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื่องจากในแต่ละวัน เราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของอาหารหรือประโยชน์ของอาหารที่กินเข้าไป ยิ่งในยุคที่ทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ คนส่วนใหญ่จึงคำนึงถึงอาหารที่ทำให้อิ่มท้องก่อนเป็นอย่างแรก โดยมองข้ามไปว่า อะไรบ้างที่เรานำเข้าสู่ร่างกาย

จากการวิจัย เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนระหว่างกลุ่มที่รับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะและเป็นอาหารประเภทที่ไม่ค่อยส่งผลกับการอักเสบในลำไส้ เทียบกับกลุ่มที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดงแล้ว พบว่า ผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดง มีโอกาสที่จะพบการอักเสบในลำไส้หรือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงถึง 56 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว โดยการอักเสบเป็นตัวการที่ทำให้เกิด “adenoma” ซึ่งเป็นศัพท์ทางการแพทย์ หรือก็คือ เนื้องอกนั่นเอง

มะเร็งลำไส้ใหญ่ มักจะเกิดจากการอักเสบที่เกิดขึ้นในลำไส้

มะเร็งลำไส้ใหญ่

            ดร. โรเบิร์ด โบสติค ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเอมอรีในจอร์เจียและเป็นผู้อาวุโสที่วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องนี้กล่าว เนื่องจากในการศึกษานี้  ได้ใช้อาหารเป็นเกณฑ์หลักในการวิจัย ซึ่งจากการวิจัยพบว่า อาหารที่มีแนวโน้มทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงก็คือ เนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดง ส่วนในพวกสัตว์ปีก อยู่ในระดับปานกลาง และในอาหารประเภทผักและผลไม้หรือนมที่ไม่มีไขมัน กลับไม่พบความเสี่ยงต่อการอักเสบของลำไส้เลย

มะเร็งลำไส้ใหญ่

          โดยการวิจัยนี้  ได้ศึกษาจากผู้ที่เข้าร่วมรับประทานอาหารชนิดเดียวกันแต่ปริมาณแตกต่างกัน ซึ่งผลตรวจเริ่มแรกก่อนการทดลองจากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ พบว่า ไม่มีใครที่มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เลย  แต่หลังจากทานอาหารที่ทำให้เกิดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ จากผู้เข้าร่วมเกือบ 2,000 คน ปรากฏว่า 1 ใน 4 ของจำนวนนี้ซึ่งเป็นผู้ที่รับประทานอาหารประเภทเนื้อแปรรูปและเนื้อแดงมากกว่าคนอื่น ๆ กลับพบเนื้องอกในลำไส้หรือมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนที่เหลือ ดังนั้น การเปลี่ยนไปทานอาหารที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ น่าจะเป็นการลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดี

มะเร็งลำไส้ใหญ่

            ทั้งนี้ การพัฒนาของเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ค่อนข้างรักษาได้ยาก หากพบว่ามีเนื้องอกในลำไส้ใหญ่แล้ว การเปลี่ยนการทานอาหารก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าใดนัก เพราะเจ้าเนื้องอกชนิดนี้ก็ยังคงพัฒนาต่อไปอยู่ดี ทางที่ดี หากยังไม่พบเนื้องอกใด ๆ ในลำไส้ ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ลดการทานเนื้อสัตว์แปรรูปและสัตว์เนื้อแดง คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้มะเร็งลำไส้ใหญ่มากล้ำกลาย

ติดตามข้อมูลสาระดีๆด้านสุขภาพได้ที่นี่